Editoriale gennaio 2016 – Zilveren schaatsen voor paus Franciscus naar aanleiding van het jubeljaar der barmhartigheid

Cari lettori del Cofanetto Magico,

Buon anno! Come augurio per questo nuovo anno che sarà l’anno della bontà e della misericordia, ripropongo ma…. in lingua olandese, l’articolo uscito il 1 dicembre, così anche gli amici dei Paesi Bassi potranno partecipare alla nostra azione “Pattini d’argento per Papa Francesco”. In febbraio, marzo, riceverete notizie sulle vostre offerte direttamente arrivate nelle mani del nostro Santo Padre. Continuate quindi a inviarle e buona fortuna per quest’anno pieno di speranza!

Jubeljaar 2015-2016. Het licht der barmhartigheid straalt over de ziel van de goeden.
In oktober laatstleden bood paus Franciscus de wereld zijn excuses aan voor alle fouten die door de Kerk zijn begaan opdat geen schaduw meer over haar zou hangen maar het licht van de zon opnieuw over haar zou stralen.

Beste lezers,

Zalig nieuwjaar. Denken aan wie arm is, onderdrukt, hongerig, verlaten of ziek, is volgens mij de beste manier om de start van het nieuwe jaar te vieren. Aan wie koude lijdt terwijl wij het in onze huizen lekker warm hebben, aan kinderen die onvoldoende klederen hebben om zich te wapenen tegen de koude van deze strenge winter. Met open armen ontvangen, wie lijdt, was het eerste gebod dat Jezus ons gaf. Daarom stel ik voor een gift te doen voor wie echt in nood is. Ik verzeker u dat uw geld zonder omwegen zijn bestemming zal bereiken.

Herinner u mijn artikel over Fra Fiorenzo Priuli van het hospitaal Saint-Jean de Dieu in Tanguieta, die dag en nacht zonder ophouden werkt om de zieken te helpen in een gebied met een hoge mortaliteit? U hebt toen zeer edelmoedig gegeven. Ik herinner mij een telefoongesprek waarin Fra Fiorenzo met ontroering vertelde hoe groot zijn vreugde was om dank zij uw giften nieuw verbandgaas en nieuwe geneesmiddelen te kunnen kopen en misschien zelfs een tent om onmiddellijk ebolapatiënten te kunnen opvangen, die men gescheiden moet houden van andere zieken.

En hoeveel soelaas hebben uw giften gebracht in een dorp verloren in Transnistrië, in Moldavië, waar kinderen en bejaarden sterven van ontbering en koude. Ook hier heeft de tante van mijn echtgenoot, Toos Linsen, zich beijverd om het geld op zijn bestemming te brengen en zij is geregeld ter plaatse gaan verifiëren of het geld goed werd besteed.

Voor het nieuwe jaar vraag ik uw medewerking voor een initiatief waarvan ik zeker ben dat het bij u een groot enthousiasme zal opwekken. Ik stel voor een gift te doen voor de goede werken van paus Franciscus. Ikzelf heb in december laatstleden aan mijn kinderen, mijn echtgenoot en mijn vrienden gevraagd dit te doen als een kerstgeschenk voor mij. Op de paus kan u beslist rekenen. Uw bijdrage zal in goede handen zijn en bovendien worden uw giften persoonlijk aan de paus overhandigd begin februari 2016 door zeer betrouwbare mensen. Ik verwijs naar de vereniging Pro Petri Sede, die heel actief is in Nederland, België en Luxemburg en de humanitaire projecten van de paus in de wereld steunt. Ik heb veel achting voor deze vereniging en weet dat ook in het verleden het ingezamelde geld rechtstreeks aan de toen regerende paus werd overhandigd als steun voor zijn goede werken.

Aan het einde van dit editoriaal kan u mijn artikel vinden dat informatie geeft over de vereniging ProPetri Sede en over de schitterende basiliek van Oudenbosch in Nederland, die gebouwd werd in 1865 “naar het beeld en de gelijkenis” van de Sint-Pietersbasiliek in Rome en waar zich ook een mirakel zou hebben voltrokken. Aan wie mijn artikels hierover nog niet zou gelezen hebben, raad ik aan mijn artikel over de zoeaven te lezen.

De pauselijke zoeaven waren katholieke vrijwilligers uit Frankrijk, Nederland en België, die voor het eerst in 1867 naar Rome trokken om er de Pauselijke Staten te verdedigen. De vereniging Pro Petri Sede vond hier haar oorsprong.

Laten we niet vergeten dat op 8 december het buitengewoon jubeljaar, het jubileum van de barmhartigheid een aanvang heeft genomen. Het loopt tot 20 november 2016. Is het geen uitstekende gelegenheid om uw giften persoonlijk aan paus Franciscus te laten overhandigen.

Ik weet dat u zich afvraagt en aan mij vraagt: maar hoe kunnen we zeker zijn dat de paus persoonlijk onze giften in ontvangst kan nemen? Mijn antwoord is: u kan er zeker van zijn dat de giften die toevertrouwd worden aan de vereniging Pro Petri Sede, in elk geval aan de paus overhandigd zullen worden. Ik ben hiervoor in contact met een werkelijk uitzonderlijk iemand, een zeer humaan persoon met een grote culturele achtergrond. Het gaat om zeereerwaarde heer Dirk Van Kerchove, principaal van het Sint-Catharinacollege te Geraardsbergen in België. Dank zij hem kan u rekenen op een verrassing ,die u zich zelfs niet kan inbeelden.

Wat moet u doen?
Schrijf de som die u wil storten over op volgend rekeningnummer:

IBAN : BE74 4747 1136 5907
BIC : KREDBEBB
Giften voor de paus-Pro Petri Sede
Langeveld 14
3220 Holsbeek (België)

Vermeld als reden van betaling: “Zilveren schaatsen voor paus Franciscus via journaliste M.C. Giongo.”

Nu verwacht ik mij nog aan een andere vraag . Wat komen de zilveren schaatsen hier doen? Wel herinnert u zich de roman “De zilveren schaatsen” van de amerikaanse schrijfster Mary Mapes Dodge? Het is een verhaal over de goedheid van broer en zus Hans en Griet, een verhaal over onbaatzuchtigheid, edelmoedigheid en de waarde van familiebanden, die nog sterker zijn bij moeilijkheden. Het verhaal speelt zich af op het einde van de 19e eeuw in Nederland.

Hans en Griet zijn arm. Hans maakt voor zijn zusje en voor zichzelf houten schaatsen, waarmee zij over het ijs gleden, ook wanneer de maan hen verlichtte met zijn zilveren stralen. Zij hoopten de wedstrijd “Zilveren schaatsen” te winnen op echte schaatsen met een stalen schaatsijzer zoals die van de andere kinderen. Jammer genoeg werd hun vader ziek ten gevolge van een arbeidsongeval. Daarom beslisten de kinderen hun droom op te geven en zich te wijden aan de verzorging van hun vader. Het weinige geld dat ze gespaard hadden wilden ze gebruiken om hun vader te laten behandelen. Op het einde van het verhaal worden hun grootmoedigheid, de liefde voor hun vader en hun moed beloond.

Daarom, terwijl ik dacht aan dit “sprookje” dat volgens mij een mooie levensles over liefde bevat, heb ik beslist het initiatief dat ik wil steunen ten gunste van de goede werken van paus Franciscus “Zilveren schaatsen” te noemen. Kijk goed naar de fonkelende schaats hierboven, die mijn echtgenoot, Hans Linsen voor u heeft gefotografeerd. Ik zou hem willen vullen met de namen van hen die een gift hebben gedaan. Ik hoef niet te weten hoeveel men geeft. Iedereen geeft wat hij kan.

Maar indien u na uw storting uw naam bekend maakt (u kan hem mij meedelen via il Cofanetto magico of via mijn pagina op facebook) dan zal ik uw naam op een heel klein stukje papier schrijven dat ik in de schaats laat glijden, die u hierboven ziet afgebeeld.
En ik verzekeru: hij zal glijden tot bij paus Franciscus, vergezeld van het stof der sterren van uw edelmoedigheid, precies tijdens dit jubeljaar van de barmhartigheid.

Dank bij voorbaat. Ik wens u een onbezorgd 2016 rijk aan barmhartigheid voor u en voor hen die u dierbaar zijn, met de zekerheid dat het goede dat u verricht, u twee- en drievoudig zal vergolden worden onder de vorm van wederkerige liefde.

Maria Cristina Giongo
WIE BEN IK

Dit artikel en de foto van de zilveren schaats mogen niet gereproduceerd worden zonder vermelding van de auteur en de bron.
Sommige foto’s van dit artikel zijn automatisch gedownload van het web en we zijn niet op de hoogte of er copyright is. Indien dit zo zou zijn kunnen de rechtmatige eigenaars vragen om de foto’s te verwijderen en hieraan zal onmiddellijk gevolg worden gegeven.

Andere artikelen in Cofanetto magico (ook in de Italiaanse taal) over edelmoedigheid en menselijke goedheid ten gunste van de zwaksten:

Terrore per il virus ebola – aiutiamo i nostri fratelli – fra Fiorenzo e l’ospedale Saint-Jean-de-Dieu a Tanguieta – la storia di un uomo meraviglioso
Olanda – una basilica copiata da San Pietro a Roma – tanti anni fa un miracolo
Ik ben besmet met het virus. Het virus van goedheid.
Donna olandese lascia una grande eredità a Papa Francesco per le sue opere di beneficenza. Chi erano gli Zuavi?

Maria Cristina Giongo su facebook
Il Cofanetto Magico su facebook (groups)
Il Cofanetto Magico su facebook (pages)

Hanno collaborato a questo numero:

Imma Paone
Pietro Pancamo
Mauro Almaviva
Marica Caramia
Valentino Di Persio
Cristina Giongo
Marco Capriotti
Hans Linsen (foto)

Direzione:
Cristina Giongo

Assistenza tecnica:
Marica Caramia
Hans Linsen

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Lascia un commento